Pravno svetovanje

Verjamemo, da je uvedba pravne preventive edina pot do urejenega poslovanja, zdrave rasti in uspeha podjetja.

Preventiva je vsekakor boljša kot kurativa. Na tak način boste ustvarili uspešno, predvsem pa pravno-varno podjetje. S »pravno preventivo« razmišljate naprej, lahko rečete, da ste korak pred drugimi. Po tej poti so stopala in bodo tudi v prihodnje stopala najuspešnejša podjetja.

Tudi poslovanje izven naših meja postaja stalnica v našem vsakdanu, zato je pomembno, da poznamo in upoštevamo pravna pravila, po katerih se presoja določeno pogodbeno razmerje.  Pravno znanje in izkušnje so lahko bistvenega pomena za vaš projekt ali določen posel. Pri sklepanju pogodb je pomembno, da vanjo vnesete vse potrebne elemente in tako zaščitite svoje interese. Naši strokovnjaki oblikujejo celoten sistem upravljanja s pravicami intelektualne lastnine v podjetju (avtorska in sorodne pravice, znamka, patent, model, geografska označba) in skrbijo za to, da so te pravice vedno in povsod varovane ter spoštovane.

Pravno svetovanje Marko Gorjanc

© 2018. Vse pravice pridržane. Brend7 d.o.o.
Splošni pogoji